Sociale economie

Sociale economie

Als toegangspoort tot de sociale economie draagt de vereniging « Mains Tendues van Michel Corin » actief bij tot de integratie van kwetsbare mensen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.