Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Mains Tendues de Michel Corin ASBL (MT) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, medewerkers, werkers, donateurs en mensen in moeilijkheden om de doelstellingen te verwezenlijken die de vereniging zichzelf heeft gesteld. Respect voor uw privacy is een essentiële kwestie voor Mains Tendues de Michel Corin vzw. Dat is de reden waarvoor u hieronder “ONZE VERBINTENIS VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS” vindt, evenals uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

ONZE VERBINTENIS VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Wij respecteren uw privacy en uw keuzes.

2. Wij zorgen ervoor dat de bescherming van persoonsgegevens en veiligheidskwesties voorop staan hart van alles wat we doen.

3. Wij onthouden ons van het doorgeven van uw gegevens aan derden, behalve indien dit strikt noodzakelijk is onderaannemers om hen in staat te stellen de opdrachten uit te voeren die hen zijn uitgenodigd (bijvoorbeeld de sociale diensten)

4. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

5. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen.

6. We streven ernaar open en transparant te zijn over de manier waarop we uw gegevens gebruiken gegevens.

7. Het is ons verboden uw persoonlijke gegevens te gebruiken op manieren die we anders niet zouden gebruiken onder uw aandacht gebracht.

8. Wij respecteren uw rechten en streven er voortdurend naar om aan uw verzoeken te voldoen waar mogelijk, met respect voor onze eigen juridische en operationele verantwoordelijkheden.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

1. Gegevens opgelegd door de wet met betrekking tot non-profitorganisaties: naam, voornaam, postadres en, indien van toepassing, rijksnummer.

2. De gegevens die nodig zijn om de communicatie met de betrokken personen, de organisatie ervan, te vergemakkelijken activiteiten, zorgen voor de goede werking van MT en stellen het in staat zijn doeleinden te verwezenlijken: e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.

3. De volgende aanvullende gegevens worden verzameld op basis van individuele status en service waarvoor zij geroepen zijn:

• Vrijwilliger-chauffeur: rijbewijs, strafblad, algemene kenmerken van het voertuig, voertuignummer inschrijving en verzekering.

• Werknemer/werknemer: hoogte van het salaris.

• Hulp en service voor mensen in moeilijkheden:

  • Transportbegeleiding: naam zorginstelling, naam arts/verzorger en reden van transport.
  • Financiële en administratieve hulp: familie, financiële situatie en relatie met het OCMW en de reden van het verzoek,
  • Thuiscollecties: gegevens beperken zich tot naam, adres en telefoonnummer.

4. De gegevens worden verzameld via de betrokkenen en opgeslagen in België.

5. De directeur en de medewerker van MT hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

BEHOUD EN BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

• Gegevens opgelegd door de wet met betrekking tot non-profitorganisaties worden voor juridische doeleinden gedurende 10 jaar bewaard. Anderen Gegevens worden bewaard gedurende 2 jaar na de datum van ontslag van de betrokkene.

• Wij doen altijd al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Van de ontvangst van uw gegevens hanteren wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om dit te garanderen proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

WAT ZIJN UW RECHTEN

MT respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle heeft over uw persoonsgegevens personeel. U heeft de volgende rechten:

• Het recht om geïnformeerd te worden

U heeft recht op duidelijke, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit Beleid.

• Het recht op toegang

U heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Kennelijk ongegronde, buitensporige of herhaalde verzoeken krijgen mogelijk geen antwoord. Om uw recht op toegang uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

• Het recht op rectificatie

U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist zijn of zijn verlopen en/of worden aangevuld als ze onvolledig zijn. Om uw recht op rectificatie uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen contact opnemen via onderstaande gegevens

• Het recht op verwijdering/recht om vergeten te worden

In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. personeel. Dit is geen absoluut recht, omdat we misschien gedwongen zijn dit te behouden en jouw persoonsgegevens om juridische of legitieme redenen. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

• Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

• Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking te verzoeken van de verwerking die wij uitvoeren met betrekking tot uw gegevens. Dit recht houdt in dat de verwerking van gegevens over u die wij uitvoeren beperkt is, zodat wij kunnen deze gegevens opslaan, maar niet gebruiken of verwerken. Als u de verwerking wilt beperken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

CONTACT

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken persoonlijk, of als u een van uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mailadres (mains.tendues76@gmail.com) of schrijf ons op het volgende adres:

Mains Tendue de Michel Corin vzw

Drève de l’Infante 27, gebouw C, 1410 WATERLOO)