Historisch

Wie zijn we?

Onze geschiedenis

De vereniging “Mains Tendues de Michel Corin” werd in oktober 1976 opgericht door pater Michel Corin.

Geraakt door de moeilijke levensomstandigheden van kansarme en geïsoleerde stadsgenoten, beloofde hij zichzelf deze mensen een morele en een materiële hulp te bieden.Het verzamelen van materiële giften en de herverdeling ervan nam snel een grote omvang aan, waardoor gebouwen en vrijwilligers nodig waren.

Kleedkamers werden gecreëerde en waren onmiddellijk voor iedereen toegankelijk. Dankzij de materiële en financiële giften en de activiteit van vrijwilligers, blijven de acties voor de meest behoeftigen zich ontwikkelen en worden ze tot op heden voortgezet. voortgezet. ​

Ons motto: ik geef – ik ontvang – wij delen

LinkedIn
LinkedIn
Share