Doe een financiële gift

Door een financiële gift te doen

U kunt de sociale acties van onze vereniging financieel steunen door uw bijdrage te storten op de rekening:

BE33 0011 7077 5246 van de VZW Mains Tendues van Michel Corin.

Elke gift van 40,00 euro of meer tijdens hetzelfde kalenderjaar kan recht geven op een belastingvermindering van 45% van het bedrag.

Sinds 1 januari 2024 is de vermelding van het Rijksregisternummer van de schenker (dat op de achterkant van de identiteitskaart staat) verplicht voor de opmaak van het fiscaal attest.

Vermeld dit dan zeker in het veld ‘Communicatie (gratis)’.