Sociale winkel

Door te kopen in onze sociale winkel

Onze sociale winkel is voor iedereen toegankelijk, zonder onderscheid. Dankzij de verkoop tegen lage prijzen kan de vereniging de sociale bijstand financieren van mensen in precaire situaties.U kunt daar o.a. hetvolgende vinden : kleding, schoenen, accessoires, linnen, huisgerief, decoratieve voorwerpen, boeken, speelgoed.

De verkoop vindt plaats op woensdag en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.