De sociale en solidaire economie : waarom ecologisch verantwoord zijn?

De sociale economie bestaat uit duizenden bedrijven en organisaties die elke dag waarden (democratie, samenwerking, solidariteit, enz.) delen om te bouwen aan een betere wereld voor iedereen.

De Sociale Solidaire Economie is een reeks bedrijven, georganiseerd in coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen of stichtingen, waarvan de werking gebaseerd is op een principe van solidariteit en sociaal nut.

Onder Verantwoordelijke Economie worden alle economische actoren verstaan die de middelen en doelstellingen van de sociale en solidaire economie hebben aangegrepen om een positieve ecologisch en sociale impact aan hun activiteiten te geven.

De 4 principes van Sociale Economie zijn:
  • democratisch bestuur,
  • collectief nut van het project,
  • mix van grondstoffen,
  • individuele non-profitorganisatie.

Als we het alleen hebben over de sociale en solidaire economie, weten we dat deze een sleutelrol speelt in de Belgische en Europese economie in het algemeen. Door winstgevendheid en solidariteit te combineren, door hoogwaardige banen te creëren, creëert en onderhoudt zij ook het sociale en economische weefsel en draagt ​​zo bij de lokale ontwikkeling en sociale cohesie.

Als we nog een stap verder gaan en praten over de strategie van een ecologisch verantwoorde economie, weet dan dat ecoverantwoordelijkheid onze concurrentiepositie verbetert. Ja, je hoort het goed! Door ons gebruik van grondstoffen en energie, waarvan de prijzen blijven stijgen, te optimaliseren, besparen we geld en winnen we aan efficiëntie.

Over de auteur

Mains Tendues